Comodo SSL

BORÇLAR HUKUKU: Büro portföyündeki müvekkil firmaların Borçlar Hukuku’ndan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, sözleşmeler ve sözleşmeye aykırılıktan doğan ihtilaflar, akdin feshi ve hukuki sonuçları, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan davalar, alacak davalarının hukuki takibi, leasing sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü konularında hizmet verilmektedir.GAYRİMENKUL HUKUKU: Kira hukukundan kaynaklanan ihtilaflar, kira kontratlarının hazırlanması revize edilmesi, tahliye davaları, kira tespit ve uyarlama davaları, tapu iptali ve tescili davaları, gayrimenkul üzerine tesis edilecek ayni haklara ilişkin sözleşmelerin ve resmi senetlerin hazırlanması, mülkiyetin devri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan ihtilafların çözümü konularında müvekkil firmalara hizmet verilmektedir.İCRA İFLAS HUKUKU: Büro icra birimi tarafından; müvekkil bankalara ait İcra ve İflas Hukuku’ndan kaynaklanan tüm süreçlerinin yerine getirilmesi, borçluların araştırılması, istihbarat çalışmaları, diğer müvekkil firmalar yönünden kambiyo hukukundan kaynaklanan hukuki ve cezai süreçlerin takibi, fatura alacakları ve cari hesap alacaklarına ilişkin hukuki sürecin takibi, iflas takipleri ve davaları, iflasın ertelenmesi konularında hizmet verilmektedir.İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU: İş Akitleri, İş Güvenliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İş ve Hizmet Akitlerinin hazırlanması, revize edilmesi ve sonuçlandırılması, iş sözleşmelerinin fesih prosedürleri, ihtilaf öncesi sulh görüşmelerinin yürütülmesi, haklı ve haksız fesihten doğan İhtilaflar, kıdem tazminatları, işe iade davaları konularında hizmet verilmektedir.ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU: Şirket Kurma, Ana sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi, Şirket nevi değişiklikleri, Birleşme ve Devralmalar, Kurul Kararları, ticari sözleşmelerin hazırlanması, acentelik ve bayilik sözleşmelerinin oluşturulması, şirketleri ilgilendiren tüm sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yönetilmesi, Türk Hukuk Mevzuatı ve uygulamaları konularında hukuki mütalaaların hazırlanması bu konularla ilgili her türlü adli sürecin yerine getirilmesi alanlarında hizmet verilmektedir.